Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

Alle skal lære. Alle skal mestre.

På Trasop skole skal vi være robuste i skolehverdagen og alle skal føle tilhørighet til skolen, klassen og trinnet de går på. Alle elever skal føle seg inkluderte og det skal legges til rette for tilpasset opplæring i alle klasser og i alle fag. På Trasop skole skal elevene ha det trygt, samarbeide, undre seg og oppleve mestring. De skal møte trygge og rause voksne. De voksne skal ha en felles praksis og forståelse for læring som gir elevene et godt grunnlag for å mestre livene sine gjennom solide grunnleggende ferdigheter. Elevene skal oppleve voksne som modellerer i læring og utdanning. 

Klikk her for å lese den komplette strategiske planen for 2023.