Elevrådet

Gutt og jente, med skoleelementer

På Trasop skole blir det avholdt elevrådsmøte en gang pr. måned, og det velges en hovedrepresentant og en vararepresentant fra alle klasser på 2. – 7. trinn.

Ansvarlige for elevrådet er undervisningsinspektørene Carine Holt og Karianne Engedahl.

Mål for elevråd:

  • Lære om skolens demokratiske system og saksgang
  • Bedre dialog og samspill mellom elev - lærer og elev - elev
  • Legge til rette for et godt fysisk arbeidsmiljø
  • Øke elevenes trivsel
  • Fremme elevmedvirking
  • Ta vare på skolen ute og inne


Hvilke oppgaver kan elevrådet ha?

  • Lære om møteledelse og skolens saksgang
  • Utarbeide regler for trivsel og arrangere ulike trivselstiltak
  • Utarbeide regler for hvordan man kan ta vare på ute- og inneområdet
  • Ta opp ønsker om forbedringer på ute- og innemiljøet fra elevene