Hovedseksjon

Elevrådet på Trasop skole

Gutt og jente, med skoleelementer

På Trasop skole blir det avholdt elevrådsmøter en gang hver fjerde uke på 5.-7. trinn, og en gang hver åttende uke på 2.-4. trinn. I tillegg til dette kan det komme kursing og andre aktiviteter.  

Hver klasse har en hovedrepresentant og en vararepresentant. Disse møter på elevrådsmøtene, og har en viktig rolle i demokratiet i klassen så vel som skolen. 

Ansvarlige for elevrådet er kontaktlærer Magnus Lundteigen Mohus (magnus.mohus@osloskolen.no) og undervisningsinspektør Carine Holt (carine.holt@osloskolen.no). Kontaktlærer har et særlig ansvar for å følge opp og hjelpe representantene når de trenger det.  

Mål for elevrådet:

 • Lære om skolens demokratiske system og saksgang
 • Bedre dialog og samspill mellom elev - lærer og elev - elev
 • Legge til rette for et godt fysisk arbeidsmiljø
 • Øke elevenes trivsel
 • Fremme elevmedvirking
 • Ta vare på skolen ute og inne

Hvilke oppgaver kan elevrådet ha?

 • Lære om møteledelse og skolens saksgang
 • Utarbeide regler for trivsel og arrangere ulike trivselstiltak
 • Utarbeide regler for hvordan man kan ta vare på ute- og inneområdet
 • Ta opp ønsker om forbedringer på ute- og innemiljøet fra elevene

I elevrådet kan vi jobbe med:

 • Undervisningsmåter 
 • Klassemiljø og trivsel 
 • Friminutt og skolegård 
 • Arrangementer 
 • Skolebygg og klasserom 
 • Skolens lærebøker og utstyr