Hovedseksjon

Elevrådet

Gutt og jente, med skoleelementer

På Trasop skole blir det avholdt elevrådsmøter en gang hver fjerde uke på 5.–7. trinn, og en gang hver åttende uke på 2.–4. trinn. I tillegg til dette kan det komme kursing og andre aktiviteter.  

Hver klasse har en hovedrepresentant og en vararepresentant. Disse møter på elevrådsmøtene, og har en viktig rolle i demokratiet i klassen så vel som skolen. 

Ansvarlige for elevrådet er kontaktlærer Magnus Lundteigen Mohus (magnus.mohus@osloskolen.no) og undervisningsinspektør Carine Holt (carine.holt@osloskolen.no). Kontaktlærer har et særlig ansvar for å følge opp og hjelpe representantene når de trenger det.  

Mål for elevrådet:

 • Lære om skolens demokratiske system og saksgang
 • Bedre dialog og samspill mellom elev - lærer og elev - elev
 • Legge til rette for et godt fysisk arbeidsmiljø
 • Øke elevenes trivsel
 • Fremme elevmedvirking
 • Ta vare på skolen ute og inne

Hvilke oppgaver kan elevrådet ha?

 • Lære om møteledelse og skolens saksgang
 • Utarbeide regler for trivsel og arrangere ulike trivselstiltak
 • Utarbeide regler for hvordan man kan ta vare på ute- og inneområdet
 • Ta opp ønsker om forbedringer på ute- og innemiljøet fra elevene

I elevrådet kan vi jobbe med:

 • Undervisningsmåter 
 • Klassemiljø og trivsel 
 • Friminutt og skolegård 
 • Arrangementer 
 • Skolebygg og klasserom 
 • Skolens lærebøker og utstyr