Elevrådet

I elevrådet har vi mulighet til å påvirke vår egen skolehverdag. Elevrådet skal snakke for alle elevene på skolen. Er du med i elevrådet har du derfor ansvar for å ta viktige saker fra klassen din, til elevrådet og videre til skoleledelsen.

I elevrådet lærer vi god møtekultur og vi lærer å snakke høyt og tydelig i en forsamling.
I elevrådet jobber vi også med trivselsfremmende tiltak som for eksempel: kanonballturnering, hoppetaukonkurranser og tegnekonkurranser.

På Trasop skole blir det avholdt elevrådsmøte en gang pr. måned, og det velges en hovedrepresentant og en vararepresentant fra alle klasser på 2. – 7. trinn.

Kontaktlærer for elevrådet: Undervisningsinspektør, Linda Osmundnes