Hovedseksjon

Mat og helse

Opplysningskontoret for frukt og grønt
https://www.frukt.no/

MatStart
https://www.matstart.no/

Renhold på kjøkkenet: Quiz
https://matportalen.no/matsmitte_og_hygiene/tema/kjokkenhygiene/quiz_hvor_rent_er_ditt_kjokken

MatPrat
https://www.matprat.no/

Brød&korn
https://brodogkorn.no/

Opplysningskontoret for meieriprodukter
https://www.melk.no/

Matportalen
https://matportalen.no/matportalen/kosthold_og_helse/tema/kostrad/

Hygiene på kjøkkenet: Spill
https://gamilab.com/play?playcode=GEI8Z1

Trasop skoles flotte logo. En blomst hvor det står skrevet Trasop skole inni.