Hovedseksjon

Ordensregler

Barn hopper paradis.

Trasop skoles trivselsplakat:

  • Jeg er en god venn og lar alle få være med i leken.   
  • Jeg følger STOPP-regelen  
  • Jeg respekterer alle
  • Jeg snakker hyggelig til og om andre  
  • Jeg følger voksnes beskjeder  
  • Jeg møter presis og holder avtaler  
  • Jeg tar vare på skolen og alt utstyret på skolen 

Regler for orden og oppførsel i Osloskolen