Skolens ledelse og ansatte

Skolens ledelse

 

Rektor: Nina Liholm

Assisterende rektor: Dagmar Slettestøl

Undervisningsinspektør: Karianne Engedahl

Undervisningsinspektør: Carine Holt

Administrasjonen

Sosiallærere
Anne Hallgren, sosiallærer for 1. - 4. trinn
Anne.hallgren@ude.oslo.kommune.no

Marius Lunde, sosiallærer for 5. - 7. trinn                                                          Jonmarius.lunde@ude.oslo.kommune.no

Leder for aktivitetsskolen
Torill Thune
Torill.Thune@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder
Anita Hvidsten
Anita.Hvidsten@ude.oslo.kommune.no

Konsulent
Samiya Kribaa                                                             Samiya.Kribaa@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester
Erk Munck

tlf: 468 15 428