Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Bilde av personalet på Trasop skole

Skolens ledelse

 

Rektor: Nina Liholm

Assisterende rektor: Dagmar Slettestøl

Undervisningsinspektør: Carine Holt

Administrasjonen

Sosiallærer 1.-4. trinn
Marius Lunde
Jonmarius.lunde@osloskolen.no

Sosiallærer 5.-7. trinn
Mariann Mago Sterken
Mariann.Sterken@osloskolen.no

Leder for aktivitetsskolen
Torill Thune
Torill.Thune@osloskolen.no

Kontorleder
Anita Hvidsten
Anita.Hvidsten@osloskolen.no

Konsulent
Samiya Kribaa
Samiya.Kribaa@osloskolen.no

Konsulent
Vigdis Eline Lønborg Jensen
Vigdis.Jensen@osloskolen.no

Vaktmester
Erk Munck
Telefon: 468 15 428

IKT
Selman Øzkurt