Skolens ledelse og ansatte

Skolens ledelse

 

Rektor: Nina Liholm

Assisterende rektor: Dagmar Slettestøl

Undervisningsinspektør: Karianne Engedahl

Undervisningsinspektør: Carine Holt

Administrasjonen

Sosiallærer
Marius Lunde
Jonmarius.lunde@ude.oslo.kommune.no

Leder for aktivitetsskolen
Torill Thune
Torill.Thune@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder
Anita Hvidsten
Anita.Hvidsten@ude.oslo.kommune.no

Konsulent
Samiya Kribaa
Samiya.Kribaa@ude.oslo.kommune.no

Konsulent
Vigdis Eline Lønborg Jensen
Vigdis.Jensen@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester
Erk Munck

tlf: 468 15 428