Hovedseksjon

Om AKS på Trasop skole

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Trivsel og tilhørighet er svært viktig for den enkelte elevs livsmestring. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena, og ved lekende læring skal AKS støtte opp om elevenes faglige og sosiale kompetanse.

Medarbeiderne i AKS skal skape gode relasjoner til elevene og hjelpe elevene til å utvikle gode vennskap, og legge til rette for aktiviteter i større og mindre grupper.

Dersom dere ønsker det, ta gjerne kontakt med oss for en samtale eller konferansetime. Kom gjerne innom oss i løpet av uken for å ta en prat. Både barna og personalet setter pris på det. Det er viktig at dere foreldre tar ansvaret for kontakten med Aktivitetsskolen. På oppslagstavlen ved Solsikken henger vi opp all viktig info som også sendes hjem på mail. Sjekk tavlen innimellom for å være oppdatert. Skulle det være noe dere vil ta opp med oss, så ring gjerne eller kom innom. Vi ønsker at saker dere har på hjertet blir tatt opp på et så tidlig tidspunkt som mulig. Da kan vi eventuelt raskt rette på det som ikke fungerer. Vi er avhengige av deres tilbakemeldinger for å kunne gjøre vårt beste for deres barn.

Henting på AKS

Aktivitetsskolen stenger kl. 17:00. Da er også arbeidstiden over for de ansatte. Alle barn og foreldre skal derfor ha forlatt bygningen innen dette klokkeslett. Vær vennlig å respektere dette. Henting av barn etter stengetid kan føre til oppsigelse av plass, jfr. vedtektene.