Hovedseksjon

Samtykke til fotografering

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

For elever under 15 år må foresatte samtykke til fotografering, men skjemaet fylles ut i samråd med barnet. Etter barneloven skal foresatte høre hva barnet har å si før de tar avgjørelser om personlige forhold for barnet. Barnets mening skal vektlegges etter alder og modenhet.

Du må fornye samtykket til fotografering en gang i året. 

Skjema for samtykke til fotografering og deling av bilder: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/samtykke-til-fotografering/