Vår profil

Banner

Et godt sosialt miljø er en viktig forutsetning for god læring. Trasop skole startet høsten 2006 opp med det skoleomfattende tiltaksprogrammet PALS. Les mer om dette på hjemmesiden vår. Hver eneste dag arbeider skolen for å lære barna gode sosiale ferdigheter. Alle elever på Trasop vet at her er mobbing/plaging IKKE lov. Konflikter løser vi ved å prate sammen, ikke ved hjelp av vold.

Både ute i friminuttene og inne i klasserommene blir elevene oppfordret til å be voksne om hjelp hvis de ikke klarer å løse en evnt. konflikt alene. Viktig er det også at de lærer at det ikke er å sladre hvis man sier fra til en voksen om mobbing/plaging.

Det er viktig at skole og hjem arbeider sammen om dette, derfor ønsker skolen at skole-/klassemiljø og PALS er tema på alle foreldremøter. Likeledes oppfordres alle foresatte til å ta kontakt med skolen hvis de hører om barn på Trasop skole som blir mobbet/plaget - dette enten det gjelder egne eller andres barn. Trasop skole ønsker et godt samarbeid med de foresatte. Dette er meget viktig for at den enkelte elev skal nå målene i Kunnskapsløftet, utvikle gode sosiale ferdigheter og ha en skolehverdag hvor de føler trivsel og trygghet. 

Skolen sender hjem skriftlig vurdering om den enkelte elev i januar og juni hvert år. Vi oppfordrer alle hjem til å lese den godt og til å ta den frem med jevne mellomrom for å følge med på hvordan det går i forhold til eget/egne barns personlige mål.

Høsten 2013 gledet vi oss over å ta i bruk det nye K-bygget som ble ferdigstilt til skolestart. Her er det 12 flotte klasserom og 7 nye grupperom.

Vi har en flott og stor skolegård med mange aktivitetsmuligheter for både store og små elever. Rundt K-bygget ble det også bygget en ny skolegård som var klar til skolestart høsten 2013.

Skolen har et meget velutstyrt bibliotek og bibliotekar ansatt i full stilling. Vi har lokale læreplaner i bibliotekbruk og IKT, og vi satser både tids- og økonomiske ressurser på å gjennomføre disse.

Trasop skole oppfordrer alle foresatte til å ta kontakt med skolen hvis dere har spørsmål, store eller små!

Hjerte
Høstaktivitetsdag
17. mai tog
dans