Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Barn som løper i gresset.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg (SMU). Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men det har ikke rett til å fatte bindende vedtak. SMU kan be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet ved skolen.

Kilder: Opplæringslova § 11 - 1a (hentet 10.11.2015)