Skolemiljøutvalg

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg (SMU).

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men det har ikke rett til å fatte bindende vedtak. SMU kan be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet ved skolen.

På skolen følger vi et årshjul for å sikre god oppfølging.

 

Representantene som sitter i Skolemiljøutvalget for Trasop skole 2018/2019 er:

For elevrådet: Sara Choudry og Emilie Volla

For FAU: Marit Hasle Sørensen og Lars Laate

For AMU/HVO: Lise Rapstad

Rektor: Nina Liholm

Repr. fra bydelen: Roar Gravdal

 

Kilder:

Opplæringslova § 11 - 1a (hentet 10.11.2015)

Skolemiljøutvalg (hentet 11.08.2016)

Møteinnkallinger

Møtereferater