Skolebiblioteket

Skolens elever kan, samlet i klasse, grupper eller enkeltvis, bruke biblioteket til lesing, skolearbeid og lån av bøker. Elevene kan låne med seg skjønnlitterære bøker hjem, mens fagbøkene må være forbeholdt arbeid på skolen. Vi har i tillegg til skjønnlitterære bøker også en stor samling faktabøker. Biblioteket har fire nye datamaskiner til elevbruk, og disse har internett-tilknytning og utskriftsmulighet. Elevene kan blant annet bruke disse til å innhente opplysninger til prosjektarbeid og lekser.

 

Skolen har følgende utlånsrutiner:

Elevene kan låne to bøker om gangen. Lånetiden er maks 4 uker. Leveres ikke bøkene sendes purring gjennom klassestyrer. Etter gjentatte muntlige beskjeder til eleven, og to skriftlige purringer til hjemmet vil det bli sendt ut erstatningskrav. Elevene kan miste retten til å låne bøker ved stort misbruk.