Skolebiblioteket

Skolens elever kan, samlet i klasse, grupper eller enkeltvis, bruke biblioteket til lesing, skolearbeid og lån av bøker. Elevene kan låne med seg skjønnlitterære bøker hjem, mens fagbøkene må være forbeholdt arbeid på skolen. Vi har i tillegg til skjønnlitterære bøker også en stor samling faktabøker.

 

Skolen har følgende utlånsrutiner:

Elevene kan låne to bøker om gangen. Lånetiden er maks 4 uker. Leveres ikke bøkene sendes purring gjennom klassestyrer. Etter gjentatte muntlige beskjeder til eleven, og to skriftlige purringer til hjemmet vil det bli sendt ut erstatningskrav. Elevene kan miste retten til å låne bøker ved stort misbruk.

Personale

Åpningstider

Skolebiblioteket har følgende åpningstider:

Man 8.00 - 16.00

Tirs 8.00 - 16.00

Onsdag 7.00 - 14.00

Torsdag 7.00 - 15.00

Fredag 7.00 - 15.00

Skolebiblioteket er bemannet av en utdannet bibliotekar.