Hovedseksjon

Samisk undervisning

Etter påmelding vil Osloven Saemien Skuvle/Oslo Sáme Skåvllå/Oslo Sámi Skuvla/Oslo samiske skole (OSS) sammen med elevens nærskole, legge til rette for at samisk opplæring kan starte. Dersom du har flere barn, må du sende inn ett skjema for hvert barn.

Påmeldingsskjema finner du her:
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/sprakopplaring/undervisning-i-samisk/#gref