Hovedseksjon

Trasop skoles historie

Skolelogo

1958

24. februar ble Trasop skole tatt i bruk for første gang. Det var i alt seks klasserom for småskoletrinnet. De 76 elevene som inntil da hadde gått på Oppsal skole, kom marsjerende fra Oppsal med guttemusikken i spissen, til Trasop skole hvor skolens flagg ble heist for første gang, og ordfører Rolf Stranger åpnet skolen.

 

1960–1962

I løpet av disse årene ble skolen utvidet med ytterligere åtte klasserom og en administrasjonsbygning med to klasserom, spesialrom, kontorer, personalrom, helsestasjon og tannlegekontor. Til tross for dette ble skolen snart for liten, og midlertidige klasseromspaviljonger ble satt opp, disse fikk for øvrig stå i over 30 år.

 

1981

I bystyret ble det vedtatt at Trasop og Godlia skulle slås sammen til en skole med navn Trasop/Godlia skole. Samtidig ble det vedtatt at skolen skulle være en 1–9 skole. Østlandets Musikkonservatorium overtok største delen av Godlia-bygget, men ikke hele. Trasop/Godlia skole brukte – helt til våren 1998 – deler av Godlia-bygget, fordi man ikke hadde nok klasserom i eget hus.

 

1990-1991

Elever fra Østensjø begynte på ungdomstrinnet ved Trasop/Godlia skole. Dette var en følge av at Skøyenåsen skole ble nedlagt. I 1995 begynte man med byggearbeid på skolen.

 

1996

Høsten dette året ble Skøyenåsen skole gjenåpnet. Trasop/Godlia skoles ungdomsskoleelever begynte der, og Trasop/Godlia ble igjen en ren barneskole.

 

1997

Denne høsten stod et nytt bygg for 6-åringene og AKS klart, i tillegg fikk skolen nye kontorer og nytt personalrom. Alle klasserom i L-bygget ble pusset opp. Høsten 1998 ble Godlia skole gjenåpnet og seks klasser på 1.–3. trinn ble overflyttet fra Trasop til Godlia skole. Våren 1998 ble skolens samlingssal med kjøkken rehabilitert.

 

1999

Trasop skoles nyeste bygg stod klart: Et flott bibliotek og et moderne datarom.

 

2000–2008

I løpet av disse årene er store deler av skolen rehabilitert: Nye vinduer i administrasjonsbygget, nye utgangsdører på hele skolen, nye lysarmaturer over hele skolen, filmsalen pusset opp, hele skolen er beiset utvendig, alle klasserom i M-blokka er pusset opp, nytt kombinert matte- og naturfagsrom, to nye datarom er innredet, gymsalen er malt, nytt tak på administrasjonsbygget og gymbygget, skolens elektriske anlegg oppgradert, en rekke vasker med armaturer er skiftet ut rundt i klasserommene, skolens spesialrom er malt, skolegården er rustet opp med blant annet flere nye lekeapparater, barkvolleyballbane, nye baskettkurver, sandkasser og huskestativer, nye pulter og stoler er innkjøpt til alle elevene, nytt tak på bibliotekbygget.

 

2008

Trasop skole markerer sitt 50-årsjubileum gjennom hele skoleåret 2007–2008. Skolen får sin egen skolesang. Alle skolens elever er med i musikkstudio og spiller inn «Trasopsangen». Elevrådet selger CD-en til inntekt for Redd Barna.

6. trinnet vårt bidrar med et flott dansenummer på Oslo-skolenes Nobelforestilling i Oslo Rådhus til ære for Al Gore og FN klimapanels leder Rajendra Pachauri.

Stor jubileumsforestilling i Oppsal Arena. Cirka 1800 tilskuere kunne glede seg over en flott forestilling med blant annet kunstneriske innslag fra alle skolens elever, skolens kor og korps.

Trasop skole får æren av å gå som skole nummer to i barnetoget i byen. Etter toget var vi invitert av ordfører Fabian Stang på barnefest i Oslo Rådhus. Dette var en herlig opplevelse.

 

2013

Høsten 2013 tok skolen i bruk det flotte nye K-bygget med tolv klasserom og sju grupperom. Elevene kunne også ta i bruk en helt ny skolegård.