Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Hva er skolehelsetjenesten?

De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen og er et tilbud til alle elever i grunnskolen. Skolehelsetjenesten på Trasop skole består av to helsesykepleiere.

Tjenesten skal fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge på det fysiske, psykiske og sosiale plan. Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar i klasseundervisning. Vi samarbeider med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og barnevern. Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet.

Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeid med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan. Helsesykepleierne er underlagt Helsepersonelloven.

 

Vaksiner

På nettsiden til Folkehelseinstituttet kan du lese mer om vaksiner og vaksinasjon. Vi anbefaler spesielt å lese om vaksinen på 7. trinn - HPV-vaksinen. Vaksinen blir tilbudt alle elever på 7. trinn.

 

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier 1.-4. trinn:
Miriam Bjerke, telefon: 482 65 853
miriam.bjerke@bos.oslo.kommune.no

 

Helsesykepleier 5.-7. klasse:
Inger Lise Fossum, telefon: 958 97 181
ingerlise.fossum@bos.oslo.kommune.no

 

Postadresse: 
Skolehelsetjenesten ved Trasop skole
Stallerudveien 97, 0693 OSLO

 

Midlertidige ledere for skolehelsetjenesten:
Fagleder/helsesykepleier
Jannicke S. Skau, telefon: 476 73 829
jannickestahl.skau@bos.oslo.kommune.no

Personalleder
Irene Demuru, telefon: 940 15 163

 

Foresatte til elever under 16 år kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten. Slik gjør du:

  • Logg deg inn på helsenorge.no
  • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
  • Klikk på helsekontakter
  • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
  • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

 

Informasjonstilbud til alle foreldre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lansert nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.