Skolehelsetjenesten

Hva er skolehelsetjenesten:

De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Hver skole i Bydel Østensjø har en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen.

Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

  • Helsesykepleier på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

Link til Skolehelseplanen

 

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier: Inger Lise Fossum (1. – 4. klasse)

Tilstede: mandag – fredag fra kl. 09 - 15

Telefon: 958 97 181

Epost: ingerlise.fossum@bos.oslo.kommune.no

 

Helsesykepleier: Julie Glømmen (5. – 7. klasse)

Tilstede: mandag – fredag fra kl. 09 – 15

Telefon: 915 80 862

Epost: julie.glommen@bos.oslo.kommune.no


Postadresse: 

Helsetjenester barn og unge

Skolehelsetjenesten v/ Trasop skole

Stallerudveien 97

0693 OSLO

 

Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom:

Jannicke Feilberg-Jacobsen, telefon: 48208088

Epost: jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no

 

Skolehelsetjenestens tilbud kan i perioder være noe begrenset på grunn av Covid19-pandemien. Anbefalinger fra sentral og lokal helsemyndigheter følges

 

Skolelege

Skolelege: Kjell Teigen.

Skolelegen er tilstede på skolen enkelte torsdager. Helsesykepleier formidler kontakt.