Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten i bydel Østensjø arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.


Kontaktinformasjon:

1. - 3. trinn: Inger Lise Fossum 

Til stede: mandag - fredag kl. 08.30 - 14.30

Mobil: 958 97 181

E-post: ingerlise.fossum@bos.oslo.kommune.no

 

4. – 7. trinn: Julie Glømmen

Til stede: mandag - fredag kl. 08.30 –14.30
Mobil: 915 80 862
E-post: julie.glommen@bos.oslo.kommune.no


Postadresse: 

Skolehelstjenesten Trasop skole

v/Julie Glømmen

Stallerudveien 97

0693 OSLO

 

Dersom dere ikke får kontakt med helsesykepleier senest neste virkedag ved fravær, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes på ase.bakkemyr@bos.oslo.kommune.no

 

Informasjonstilbud til alle foreldre:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lansert nettstedet https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/ der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

www.bufdir.no/Foreldrehverdag/ bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet sitt. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver som skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.   

Skolelege

Skolelege: Kjell Teigen.

Skolelegen er tilstede på skolen enkelte torsdager. Helsesøster formidler kontakt.