Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Hva er skolehelsetjenesten

De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Hver skole i Bydel Østensjø har en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen.

Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan. Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten

 • Helsesykepleier på alle skoler
 • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
 • Helseopplysning individuelt og i grupper
 • Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
 • Foreldreveiledning
 • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
 • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

Vaksiner

På nettsiden til Folkehelseinstituttet kan du lese mer om vaksiner og vaksinasjon. Vi anbefaler spesielt å lese mer om vaksinen på 7. trinn - HPV-vaksinen (vaksine for forebygging av livmorhalskreft). Vaksinen blir tilbudt alle elever på 7. trinn.

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier: Inger Lise Fossum (1.-4. klasse)

Telefon: 958 97 181, e-post: ingerlise.fossum@bos.oslo.kommune.no

Helsesykepleier: Julie Glømmen (5.-7. klasse)

Telefon: 915 80 862, e-post: julie.glommen@bos.oslo.kommune.no


Postadresse: 

Helsetjenester barn og unge

Skolehelsetjenesten v/ Trasop skole

Stallerudveien 97

0693 OSLO

Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom:

Jannicke Feilberg-Jacobsen, telefon: 48208088

Epost: jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no

Foresatte til elever under 16 år kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten. Slik gjør du:

 • Logg deg inn på helsenorge.no
 • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
 • Klikk på helsekontakter
 • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
 • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

Informasjonstilbud til alle foreldre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lansert nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.