Permisjonsreglement

banner av skolen

Trasop skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. 

Man kan søke om permisjon i inntil to uker (10 skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden sel om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri. 

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut et digitalt skjema og trykk "send inn" (logg deg inn med MinID)
  2. Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lenger tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din. 

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

 

Oslostandard for permisjonssøknader

  • I skolenes forsvarlighetsvurdering skal både elevens innsats og prestasjoner vektlegges
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen
  • Det skal ikke gis permisjon til dager/tider der skolen gjennomfører prøver og vurderingssituasjoner som er oppført i skolens termin-/fagplaner
  • Det skal som før normalt ikke innvilges permisjon til ferie og/eller treningssamlinger
  • Skolen kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilge permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer som f.eks.; politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter, idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå