Hovedseksjon

Handlingsplan mot mobbing

Nullmobbing.no logo

Skolens mål:

  • Vi ønsker å skape et miljø preget av trygghet og trivsel, der barna kan utvikle et positivt selvbilde og føle tilhørighet.
  • Vi vil arbeide slik at elevene utvikler holdninger mot mobbing.
  • Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing.
  • Skolens rutiner skal avdekke hvis mobbing foregår.
  • Skolens rutiner skal sikre god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foresatte.

 

Tiltak mot mobbing

HVA NÅR ANSVAR
Kartlegging av mobbeområder Ved skolestart Ledelsen/hele personalet
Gjennomgå skolens inspeksjonsrutiner Ved skolestart Ledelsen/hele personalet
De voksne må være voksne og ta ansvar:
- kommunisere klare normer.
- ha en felles måte å møte mobbing på.
- vi må forholde oss til offer og overgriper separat
- mobbing er overgrep og IKKE konflikt.
- benytte et etablert sett av sanksjoner når nødvendig.
Hele skoleåret Hele personalet
Repetere/gjennomgå ordens- og oppførselsregler i alle klasser. Ordensreglene ligger på skolens hjemmeside. Ved skolestart Kontaktlærerne
Elevsamtaler Gjennom hele skoleåret Lærerne
Foreldremøter:
- Elevmiljøet tas opp som tema hvert år.
- Skolen skal oppfordre foreldrene til å melde fra til skolen om plaging/mobbing de blir kjent med.
Gjennom hele skoleåret Lærene
Kartlegging av elever som trenger ekstra oppfølging i friminuttene. Gjennom hele skoleåret Teamene
Aktivitetskalenderen vår skal hvert år inneholde aktiviteter som er trivselsfremmende og gir sosial trening. Gjennom hele skoleåret Hele personalet
Alle klasser utarbeider klasseregler mot mobbing. Ved skolestart Kontaktlærerne/teamene
Alle klasser har jevnlig ringmøter hvor klassemiljøet er tema. Gjennom hele skoleåret Kontaktlærerne/teamene
Fadderordning Gjennom hele skoleåret Ledelsen og lærerne på 1.-6. trinn

 

Mobbing i skolen
Nullmobbing