Hovedseksjon

Samfunnsfag

Barneombudet
https://barneombudet.no/

Norge i bilder: Satelittbilder
https://www.norgeibilder.no/

Norske nettaviser
https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Norske_nettaviser

Kart over snø, vann, vær og klima i Norge
https://www.senorge.no/

UNICEF Junior
https://arkiv.unicef.no/junior

Klokka verden rundt
https://www.timeanddate.no/klokka/

Rustelefonen: Fakta og hjelp omkring rus
https://www.rustelefonen.no/

Mylder 1.–4. trinn
https://mylder.cappelendamm.no/

Aldri mer 22. juli
https://aldrimer22juli.no/

Norgeshistorie
https://www.norgeshistorie.no/

 

Trasop skoles flotte logo. En blomst hvor det står skrevet Trasop skole inni.