Hovedseksjon

FAU

Trasop skoles flotte logo. En blomst hvor det står skrevet Trasop skole inni.

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal bidra til å sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

 

Som medlem av FAU kan du få

 • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • mulighet til å kjent med andre foresatte
 • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

Hvilke retningslinjer fins for FAU?

 • foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 

FAU på Trasop skole

Leder: Elisabet Størset
Sekretær: Mona Grønlie Herzog
Kasserer: Silje Karoliussen
Styremedlem: Sarah Eilertsen Øien

Styret kan kontaktes per e-post: trasop.fau@gmail.com

FAU-representanter
1A: Aida Tesfai
1B: Jan Erik Dahl
1C: Øyvind Gran Kjøllesdal
2A: Karin Gustavsson
2B: Gunn Seim Ekeland
2C: Anne Eger Gervin
3A: Martha Kjørven
3B: Heidi Byom Nilssen
3C: Tiril Kystad Trømborg
4A: Trond Hem
4B: Per Tønder
4C: Marie Endresen
4D: Reidar Sandnes Oksavik
5A: Cathrine Ude
5B: Tihomir Mahacek
5C: Randi Nordstad
6A: Szilvia Bajan Skog
6B: Silje Fagerhaug Karoliussen
6C: Lisa Valfridsson Andresen
6D: Margrethe Hasselknippe
7A: Klaus Karlson
7B: Helge Sandvik-Moe
7C: Petter Sætre-Davidsen
7D: Frida Eidelbrekt
7E: Anne-Marie Korsebekk Stokke

Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) (nettside)

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) (nettside)