FAU

Som medlem av FAU kan du få:

 • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • mulighet til å kjent med andre foreldre
 • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

 

Hvilke retningslinjer fins for FAU?

 • foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 

Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) (nettside)

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) (nettside)

FAU-representanter

1. trinn

Blå gruppe:
Hoved:  Vara:

Grønn gruppe:
Hoved: Vara: 

Rød gruppe:
Hoved:  Vara: 

2. trinn

2A:
Hoved:  Vara:

2B:
Hoved:  Vara:

2C:
Hoved:  Vara:

2D:
Hoved:  Vara:

 

3. trinn

3A:
Hoved:  Vara:

3B:
Hoved:  Vara:

3C:
Hoved:  Vara:

 

4. trinn

4A:
Hoved:  Vara:

4B:
Hoved:  Vara:

4C:
Hoved:  Vara:

4D:
Hoved:  Vara:

 

5. trinn

5A:
Hoved:  Vara:

5B:
Hoved:  Vara:

5C:
Hoved: Monica Bratein Kjellmo Vara: Åse Merete Bakkemyr

5D:
Hoved: Karina Ledermann Vara: Linda Benterud

 

6. trinn

6A:
Hoved:  Vara:

6B:
Hoved: Izmir Prnjavorac Vara: Rukhsana Asraf

6C:
Hoved: Hanne Lund Vara: Camilla Bolling Muir

6D:
Hoved: Ellen Hoogerwerf Vara: Janne Straith

 

7. trinn

7A:
Hoved:  Vara:

7B:
Hoved:  Vara:

7C:
Hoved:  Vara:

7D:
Hoved:  Vara:

 

 

 

Styret

Leder

Eddie Ingebrigtsen

Kasserer

Karina Ledermann

Sekretær

Cathrine Ude

Styremedlemmer

Margrete Hasselknippe (miljøarbeid/foreldre-skole-samarbeid)

Ellen Folstad Rognerud

Paul Anthony Frontéri

 

Styret kan kontaktes per e-post: trasop-skole-fau@googlegroups.com