FAU

Som medlem av FAU kan du få:

 • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • mulighet til å kjent med andre foreldre
 • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

 

Hvilke retningslinjer fins for FAU?

 • foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 

Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) (nettside)

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) (nettside)

FAU-representanter

1. trinn

1A: Cathrine Ude og Charlotte Sofia Shamime Frostvin (vara)

1B: Camilla Ude og Gry Velten (vara)

1C: Live Moen og Almira Ticevic (vara)

2. trinn

2A: Silje Corneliussen og Brynhild Vestad (vara)

2B: Karoline Hammersvik og Shima Zoha Saatchi Høegh-Omdal (vara)

2C: Morten Nordskag og Britt Janne Gjerset (vara)

2D: Margrethe Hasselknippe og Kristin Ørvik (vara)

3. trinn

3A: Line Haugen-Eriksen og Katrine Strøm Trengereid (vara)

3B: Robia Khan og Mette Amundsen Kåsi (vara)

3C: Øystein Brenna og Per Andreas Norseng (vara)

3D: Karina Ledermann og Linda Christine Benterud (vara)

4. trinn

4A: Merete Haukedalen og Lars Kristian Solem (vara)

4B: Sara Ahmed og Satinder Kaur Kristiansen  (vara)

4C: Svein Ulheim og Berit Bjørnsen (vara)

4D: Dag Trygsland Hoelseth og Hanne Hogseth (vara)

5. trinn

5A: Geir Skoglund Sagvolden og Anne Nordtug Tommelstad (vara)

5B: Erik Severinsen og Ann-Kristin Hansen (vara)

5C: Olav Hallingstad og Samuel Helgesen (vara)

5D: Heidi Katrine Bang og Sindre Meldalen (vara)

6. trinn

6A: Nils Otto Steen-Utheim og Ann-Kristin Wolla (vara)

6B: Mona Fossum og Ragnhild Holberg (vara) 

6C: Petter Davidsen og Klaus A. Karlson (vara)

6D: Mary Ingeborg Sellæg og Mari Nerhus  (vara)

7. trinn

7A: Kristina Dysthe og Davida Christensen (vara)

7B: Gunnhild Lurås og Thomas Petter Jakobsen (vara)

7C: Anne Orheim og Siv A. Tvenge (vara)

7D: Ellen Kval og Ann Kristin Brovold Fichtner (vara)

 

 

 

Styret

Leder

Geir Sagvolden

Kasserer

Karina Ledermann

Sekretær

Cathrine Ude

Styremedlemmer

Margrete Hasselknippe (miljøarbeid/foreldre-skole-samarbeid)

Dag T. Hoelseth (Kommunikasjon/Facebook)

 

Styret kan kontaktes per e-post: trasop-skole-fau@googlegroups.com