FAU

Som medlem av FAU kan du få:

 • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • mulighet til å kjent med andre foreldre
 • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

 

Hvilke retningslinjer fins for FAU?

 • foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 

Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) (nettside)

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) (nettside)

FAU-representanter

1. trinn

Lilla gruppe (1A)
Hoved : Cecilie Skogh  Vara: Nicolai Rygh

Grønn gruppe : (1B)
Hoved :Kristina Dyste  Vara: Jørgen Stav Helgheim

Oransje gruppe: (1C)
Hoved : Edward Ingebrigtsen  Vara : Heidi Berre Aasprang

Gul gruppe: (1D)
Hoved: Martin Sommerseth Jaer Vara: Øyvind Gran Kjøllesdal

2. trinn

2A: Cathrine Ude og Charlotte Sofia Shamime Frostvin(vara)

2B: Anette Barbo Løvstad og Puja Jain Dhirad (vara)

2C: Paul Anthony Frontéri og Ole Tommy Lid-Strand(vara)

 

3. trinn

3A: Gøril Iversen og Astrid Tvedt (vara)

3B: Tonje Folkestad og Solveig Henjum (vara)

3C: Terje Martinsen og Britt Janne Gjerset (vara)

3D: Margrethe hasselknipe og Margareth Danielsen (vara)

4. trinn

4A: Frida Eidelbrekt og Guro Reiersen (vara)

4B: Robia Khan og Mette A. Kåsi  (vara)

4C: Åse Merethe Bakkemyr og Monica Kjellemo (vara)

4D: Karina Ledermann og Linda Christine Benterud (vara)

5. trinn

5A: Stian Byvold Torsdal og Stine Kjærstad (vara)

5B: Sara Ahmed og Siv Anita Tvenge (vara)

5C: Berit Bjørnsen og Svein Ulheim (vara)

5D: Ellen Hoogerwerf og Janne Straith (vara)

6. trinn

6A: Silje Ingeborg Fagerhaug Karoliussen og Rebecca Ngoc Bich Ayden 

6B: Sturla Bakke og Erik Severinsen  (vara) 

6C: Olav Hallingstad og Samuel Helgesen  (vara)

6D: Thomas Haug og Sindre Meldalen (vara)

7. trinn

7A: Anne Steen-Utheim og Kathrine S. Trengereid (vara)

7B: Ozma Mona Jamil og Mona Fossum (vara)

7C: Petter Davidsen og Klaus A. Karlson (vara)

7D: Ingeborg Sellæg og Mari Nerhus (vara)

 

 

 

Styret

Leder

Geir Sagvolden

Kasserer

Karina Ledermann

Sekretær

Cathrine Ude

Styremedlemmer

Margrete Hasselknippe (miljøarbeid/foreldre-skole-samarbeid)

Dag T. Hoelseth (Kommunikasjon/Facebook)

 

Styret kan kontaktes per e-post: trasop-skole-fau@googlegroups.com