Hovedseksjon

FAU

Som medlem av FAU kan du få:

 • mulighet til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 • mulighet til å bli kjent med skolens ledelse
 • mulighet til å kjent med andre foreldre
 • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

Hvilke retningslinjer fins for FAU?

 • foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Styret kan kontaktes per e-post: trasop-skole-fau@googlegroups.com

Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) (nettside)

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) (nettside)