Åpningstider

Aktivitetsskolen er åpen hver virkedag fra kl. 07:30 til skolen starter, samt etter skoletid til kl. 17:00. Vi holder åpent i alle ferier unntatt i juli måned, julaften, nyttårsaften, helligdager og andre offentlige fridager.

Dagsrytme på AKS

Kort sammenfattet forløper en dag seg slik:

  • 07:30: åpning, rolige aktiviteter
  • 08:45 Skolestart
  • 12:30 Aktivitetsskolen åpner igjen
  • 12:30-16:00 Diverse aktiviteter
  • 13:30-15:00 matservering
  • 17:00 Slutt
Drawing of a city