Hovedseksjon

Pedagogisk personale 5.–7. trinn

5. trinn

Kontaktlærere:

5A: Jonas Strand Hartmark    Telefon: 488 69 799

5B: Hildegunn Bjerke    Telefon: 404 11 320 

5C: Magnus Lundteigen Mohus     Telefon: 941 48 392

 

Ressurs- og faglærere:

Beathe Edstrøm     Telefon: 975 17 914

Kristoffer Søvik Dahle    Telefon: 975 18 042

Camilla Weibye   Telefon: 457 29 402

 

Assistenter:

Eirik Belstad

 

6. trinn

Kontaktlærere:

6A: Øystein Trædal    Telefon: 457 29 409

6B: Mats Mengkrogen    Telefon: 975 08 376

og Håkon Dietrichson Pharo     Telefon: 416 23 784

6C: Ida Hammer Furu  Telefon: 456 13 728

6D: Ingvild Rognerud Andraa   Telefon: 974 78 184

 

Ressurs- og faglærere:

Lidunn Evensen    Telefon: 457 36 148

Viktor Emanuel Johansson     Telefon: 469 23 215

Camilla Weibye    Telefon:  457 29 402

Annette Midtlund     Telefon: 489 51 595

 

7. trinn

Kontaktlærere:

7A: Martine Rosland     Telefon: 974 94 919

7B: Synnøve Virhøy      Telefon: 969 40 420

7C: Ida Mathisen     Telefon: 958 69 034

7D: Stian Jensen Jeppesen   Telefon: 456 13 534

7E: Lene Alsø Andresen   Telefon: 416 26 680

 

Ressurs- og faglærere:

Tina Tryver Leiren   Telefon: 474 73 052

Lidunn Evensen    Telefon: 457 36 148

Camilla Weibye    Telefon: 457 29 402

 

Assistent:

Daniel Walaunet

Administrasjonen

Sosiallærer
Marius Lunde
JonMarius.lunde@osloskolen.no

Leder for aktivitetsskolen
Torill Thune
Torill.Thune@osloskolen.no

Kontorleder
Anita Hvidsten
Anita.Hvidsten@osloskolen.no

Konsulent
Samiya Kribaa
samiya.kribaa@osloskolen.no

Konsulent
Vigdis Eline Lønborg Jensen
vigdis.jensen@osloskolen.no

Vaktmester
Erk Munck
Telefon: 46815428

IKT
Selman Øzkurt