Hovedseksjon

Førskoledag tirsdag 6. juni kl. 9-11

Det nærmer seg skolestart, og nå gleder vi oss til å bli kjent med deg!

Vi håper du vil komme for å se hvordan vi har det på skolen. Du vil få hilse på de andre barna som starter på skolen samtidig som deg og fadderne på kommende 6.trinnet.

Ta med deg matpakke og drikkeflaske.

Møt opp i skolegården nærmest Vetlandsveien ved ballveggen.

Barna blir fordelt i tre ulike grupper. Vi henger opp lister over hvilken gruppe ditt barn skal være i på førskoledagen. Lærerne står med plakat der gruppen din skal stille opp.  Etter at lærer har ropt opp barna i gruppen går dere til klasserommet. I klasserommet får barna et innblikk i hvordan en skoledag på Trasop skole kan være. Foresatte skal ikke være til stede i gruppene, dersom det ikke er helt nødvendig for at barnet skal føle seg trygt.

Vi gjør oppmerksom på at de gruppene barna blir delt inn i på førskoledagen, ikke nødvendigvis er de samme som klasseinndelingen til høsten.

Foreldremøte

Samtidig som barna har skoledag, ønskes de foresatte velkommen til et informasjonsmøte i samlingssalen fra kl. 09.15. Der vil det bli gitt informasjon om skolen og aktivitetsskolen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.  Etter møtet vil det bli anledning for dere foresatte å sitte igjen og fortsette praten til dere henter barna deres ved ballveggen kl.11.00 som blir fulgt ut av lærerne.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen
Nina Liholm, rektor