Hovedseksjon

Vinterbesøk på Sørli gård

En gruppe mennesker som sitter på bakken og karder ull.

I dag var det kløyving av ved og karding av ull som var hovedaktivitetene. Elevene spiste også kortreist mat fra gården.

En gruppe mennesker som bærer ved
Folk som står i snøen og kløyver ved.
en gruppe sauer i et snødekt område
bålplass med mat og grill
En bålplass med bål i seg ved et snødekt jorde.