Elev-AMG

Elevenes rettigheter med tanke på opplæringsloven og elevenes plikter i forhold til eget arbeidsmiljø, er gruppas hovedfokus. Representantene fra Elev-AMG kan møte i skolens AMU-utvalg i saker hvor dette er naturlig.

Elev-AMG jobber for tryggere skolevei for skolens elever

Gjennom flere år har skolen vår og FAU arbeidet med holdningsskapende arbeid for at foresatte ved skolen ikke skal kjøre sine barn/skolens elever helt frem til skoleporten i Vetlandsveien. Alle oppfordres til å slippe av elevene på parkeringsplassen utenfor Oppsal arena. Dette for at skoleveien skal være trygg for alle oss elever og for at vi trygt skal kunne ferdes mellom fotballbanene og skolegården.

Vi i elevenes arbeidsmiljøgruppe har derfor hatt det som vår hovedoppgave denne høsten å veilede skolens foresatte i riktig kjøremønster ved henting og bringing av elevene.

Flere morgener har vi stått med vest og skilt ved innkjøringen til Oppsal arena og anmodet de voksne om å slippe av elevene på parkeringsplassen. Dette har stort sett blitt tatt godt imot av de foresatte. Vi ser likevel at noen foresatte fremdeles har "dårlig tid" om morgenen og "glemmer seg" så fort vi ikke står på plass med våre skilt. Vi håper at om ikke lenge vil det være en selvfølge for alle å gå det siste stykket opp til skolen.

Vi håper dere foresatte hjelper oss i vårt arbeid!

Hilsen oss i Elev-AMG