Strategisk plan

Planen for 2019 omfatter følgende hovedområder:

  • Alle skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig skoleløpet.
  • Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet.
  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
  • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing.
  • Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samhandling med skolen, bidra til mer læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling.

Strategisk plan 2018