Sommer-AKS 2020

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

I dagene etter skoleslutt (22.6-30.6) og dagene før skolestart (3.8-17.8) holder
Aktivitetsskolen heldagsåpent. På grunn av koronasituasjonen vet vi foreløpig ikke hvordan åpningstidene vil bli, men vi håper å kunne ha normale åpningstider.


AKS er stengt hele juli måned.


Elever som nå går i 4. trinn har ikke AKS- tilbud i August.


For å kunne planlegge aktiviteter og arbeidssituasjonen for de ansatte, trenger
vi å vite hvor mange som skal benytte seg av Aktivitetsskolen i nevnte periode.
Vi ber derfor om at dere fyller ut Forms-skjema sendt via skolemelding. Siste frist er 10.juni.


Vi legger opp til aktiviteter etter eventuel kohort- organisering.
Program for dagene kommer senere.


Husk å ta med hver dag:
- Én matpakke
- Minst én drikkeflaske (er det svært varmt kan det være lurt med to)
- Solkrem
- Skiftetøy

 

Deltidsplass
Deltidsplass er et tilbud på 12 timer pr. uke og kan benyttes før og etter skoletid. I skolens ferier utgjør dette to hele dager pr. uke, jf. Forskrift for aktivitetsskolen §7.
Foresatte med deltidsplass kan etter søknad kjøpe utvidet tid i aktivitetsskolen.
Søknad om utvidet tid i juni og august, må sendes AKS senest 7.juni.


Planleggingsdager i AKS
Jf. Forskrift for aktivitetsskolen §6, vil Aktivitetsskolen holde stengt 13. og 14. august på grunn av felles planleggingsdager med skolen.


Med vennlig hilsen.
Nina Liholm, rektor og Torill H Thune, avdelingsleder AKS