Informasjon til høstens skolestartere

Barn hopper paradis.

Her kan dere lese informasjon om Trasop skole:

Velkommen til skolestarterne på Trasop 2021