Informasjon fra skolehelsetjenesten i Østensjø bydel

Illustrasjonsfoto

Skolehelsetjenesten har laget en liten video med informasjon om dette. 

Ta kontakt hvis du har behov for noen å snakke med! Det er fortsatt viktig å kjenne på hvordan hverdagen er hjemme hos dere - gi lærerne tilbakemeldinger dersom det er behov for justering for dere. Husk at det er viktig å ha rutiner også i denne perioden - vi skal prøve å gjøre forskjell på hverdager og helg :-)