God sommer!

Solsikker

Første skoledag etter sommerferien er mandag 16. august. 

Elever på 2. - 7. trinn starter kl. 09.00 og slutter skoledagen kl. 12.30.

Elever på 1. trinn starter kl. 10.00 og slutter kl. 12.00 denne dagen.