Et brev fra rektor

Illustrasjon.

Da er vi straks ferdig med første uke med hjemmeundervisning. 
Jeg har stor forståelse for at dette er en krevende tid for dere alle. Fra den ene dagen til den neste ble den vanlige hverdagen deres med arbeid, skole, venner, familie og trening endret til en hverdag innenfor fire vegger. 
Dette kan oppleves som en stor inngripen i livene deres, men beslutningen om hjemmeskole er tatt av en grunn – for å sikre at de som er ekstra utsatt i denne tiden ikke blir unødvendig utsatt for smitte.  Derfor er det viktig at vi  alle bidrar til denne nasjonale dugnaden som hele Norge er blitt en del av nå.
Som skole prøver vi å lage en skolehverdag som er variert, spennende og lærerik. Vi har nå brukt en uke til prøving og feiling. Vi håper vi blir flinkere for hver dag som går. Dette er jo en ny hverdag for også. Mye har vært bra, men vi har selvfølgelig noen forbedringspunkter. Disse punktene skal vi forsøke å ta tak i. Teams og daglig kontakt med lærer og elev har vært de viktigste holdepunktene som vi har valgt å fokusere på. Det er viktig å fortsette den daglige dialogen for å tilpasse fjernundervisningen. 
 
Som rektor blir jeg utrolig stolt over å se hvordan dere alle, lærere, elever og foresatte som  hjelper hverandre i denne vanskelige situasjonen. I denne tiden får vi virkelig vist at vi på Trasop står sammen når det gjelder.
#Trasophjertet
 
Jeg ønsker dere en god og velfortjent helg!
Lykke til neste uke. 
 
Hilsen rektor Nina