BROBYGGING

bro3

Hele 4. trinn på Trasop skole har hatt som lekse å bygge broer. Elevene kunne velge mellom mange ulike brotyper, som for eksempel bjelkebro, buebro, flytebro, hengebro og spennbetongbro. Kravene var at broen skulle være minst 40 cm lang og tåle en belastning på 1 kg. Vi er imponert over alle de fine og kreative broene elevene på Trasop skole har laget!

bro1
bro2
bro