Hovedseksjon

Boksalg i samlingssalen

Plakat for boksalg

Inntekt av salget går til innkjøp av nye bøker til skolens bibliotek.