Rektor har ordet

Vi ønsker at Trasop skole skal være:

  • En skole som gir meningsfull læring
  • En skole hvor alle føler trygghet og tilhørighet
  • En skole hvor alle viser respekt og toleranse for hverandre 
  • En skole som legger vekt på et godt og konstruktivt samarbeid skole/hjem

Velkommen til Trasop skoles hjemmeside. Gjennom hjemmesiden vår prøver vi å gi dere muligheten til å bli bedre kjent med den flotte skolen vår, både gjennom praktisk informasjon og gjennom små glimt fra skolehverdagen her på Trasop. Ta gjerne kontakt med skolen hvis dere har ønsker om hva vår hjemmeside bør inneholde.

Skoleåret 2018/2019 vil skolen ha ca. 720 elever. Også dette skoleåret vil skolens elever m/foresatte, 55 lærere, 15 skoleassistenter, 2 sekretærer, vaktmester, 3 renholdere, 1 avd.leder for Aktivitetsskolen, 3 baseledere på Aktivitetsskolen, 35 assistenter på Aktivitetsskolen, undervisningsinspektør, ass.rektor og rektor sammen prøve å virkeliggjøre Kunnskapsløftet og skolens visjon slik den er formulert over.

Rehabiliteringsarbeider og utbyggingsarbeider som har vært gjennomført på skolen de siste årene, gjør at både elever og ansatte føler at vi har en skole med gode fysiske arbeidsforhold.

  • Vi har en flott og stor skolegård med mange aktivitetsmuligheter for både store og små elever.
  • Skolen har et meget velutstyrt bibliotek og bibliotekar ansatt i full stilling. Vi har lokale læreplaner i bibliotekbruk og IKT, og vi satser både tids- og økonomiske ressurser på å gjennomføre disse.
  • Sammen med skolens nærmeste nabo, Østmarka, gir biblioteket og datarommet oss varierte pedagogiske muligheter.

Et godt sosialt miljø er en viktig forutsetning for god læring. Trasop skole startet høsten 2006 opp med det skoleomfattende tiltaksprogrammet PALS. Les mer om dette på hjemmesiden vår. Hver eneste dag arbeider skolen for å lære barna gode sosiale ferdigheter. Alle elever på Trasop vet at her er mobbing/plaging IKKE lov. Konflikter løser vi ved å prate sammen, ikke ved hjelp av vold. Både ute i friminuttene og inne i klasserommene blir elevene oppfordret til å be voksne om hjelp hvis de ikke klarer å
løse en evnt. konflikt alene. Viktig er det også at de lærer at det ikke er å sladre hvis man sier fra til en voksen om mobbing/plaging. Det er viktig at skole og hjem arbeider sammen om dette, derfor ønsker skolen at skole-/klassemiljø og PALS er tema på alle foreldremøter. Likeledes oppfordres alle foresatte til å ta kontakt med skolen hvis de hører om barn på Trasop skole som blir mobbet/plaget - dette enten det gjelder egne eller andres barn.

Trasop skole ønsker et godt samarbeid med de foresatte. Dette er meget viktig for at den enkelte elev skal nå målene i Kunnskapsløftet, utvikle gode sosiale ferdigheter og ha en skolehverdag hvor de føler trivsel og trygghet. Det avholdes to foreldremøter pr. år i alle klasser. I tillegg inviteres de foresatte til to utviklingssamtale pr. år pr. elev.  Til slutt vil jeg oppfordre alle foresatte til å ta kontakt med skolen hvis dere har spørsmål, store eller små!

Skoleåret 2018/2019

 

Elisabeth

Elisabeth Fremmergård

rektor