Hovedseksjon

Strategisk plan

Planen for 2022 omfatter følgende hovedområder:

  • Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.
  • Elevenes grunnleggende ferdigheter, kompetanse i fag og evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet.
  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
  • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.

    Klikk her for å laste ned skolens strategiske plan