PALS

PALS er en skoleomfattende modell for å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen og en tiltaksmodell for opplæring, veiledning og støtte til elever, ansatte og foresatte. PALS fremmer positiv atferd, og et støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. PALS fremmer utvikling av en skolekultur som støtter elevenes utvikling av sosiale- og skolefaglige ferdigheter. PALS utvikler kunnskap og kompetanse i skolen for å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer. PALS øker skolens kapasitet til en vedvarende innsats og opprettholdelse av denne kompetansen.

Les mer om PALS her.

Trasop skoles visjon for sitt arbeid med PALS:

Elever og ansatte ved Trasop skole skal lojalt arbeide sammen for å skape et godt, trygt og forutsigbart læringsmiljø. Elevene skal vite hva som forventes og hvilke konsekvenser det har ikke å følge forventninger og regler.

Trasop skole har utarbeidet 3 hovedregler/skoleregler som vi skal jobbe etter:

  • Vis ansvar
  • Vis omsorg
  • Vis respekt

For å sikre en vellykket gjennomføring og bærekraftig tilpassing av programmet er det vesentlig å etablere felles forståelse, holdninger og reaksjoner blant ansatte og foresatte. Følg derfor med på hjemmesiden vår og informasjon som blir lagt ut der i løpet av året.