Leksehjelp

1. - 4. trinn:

Elevene tilbys leksehjelp rett etter skoletid på mandager. Leksehjelpen gis i eget klasserom med klassens kontaktlærer og trinnets ressurslærere. Elever på 1. - 4. trinn må melde seg på leksehjelp. Elevene må ikke være på leksehjelpen en hel time, men får gå til AKS/gå hjem når leksene er gjort.

Skolen anbefaler at elever i første klasse gjør leksene hjemme sammen med dere foresatte. Vår erfaring tilsier at de yngste barna, etter endt skoledag, har godt av en pause fra det faglige før de begynner med leksene. Likeledes er det viktig at dere hjemme kan trene på gode arbeidsvaner sammen.

På torsdager har AKS et åpent klasserom kl. 14.20 - 15.20 for elever som ønsker å gjøre lekser. Dette er ikke et tilbud om leksehjelp, kun tilsyn. I tillegg har AKS daglig åpent stillelesningsrom for elever som ønsker å lese.

 

5. - 7. trinn :

På mandager tilbys elevene 1 klokketime med leksehjelp rett etter skoletid (forskjellige tidspunkt for de ulike klassene). Tilbudet gis i den enkelte klasses klasserom, og kontaktlærer og trinnets ressurslærere vil være ansvarlig for leksehjelpen.

Elevene på 5. - 7. trinn kan benytte seg av leksehjelpstilbudet etter behov, det er ingen påmelding. Elevene må ikke være på leksehjelpen en hel klokketime, men får gå når leksene er gjort/de mener de ikke har behov for mer hjelp.

Selv om elevene går på leksehjelp, er det viktig at alle barn leser hjemme hver dag, slik det anbefales fra elevenes lærere. Likeledes er det viktig for den enkelte elev at dere som foreldre/foresatte følger opp og viser interesse for barnas lekser.