Samarbeid med GT-koret

Mikrofon

I perioden 28/8- 25/9 kan elevene være med uten påmelding, men AKS må ha beskjed på mail dersom eleven skal være med.
Fra mandag 9/10- 18/12 er det bindende påmelding til GT-koret gjennom AKS. Fra Januar 2018 er det ikke lenger et tilbud gjennom AKS, men vi følger elever fra AKS til GT-koret.