Informasjon om halvdagsplass

Aktivitetsskolen grønn logo

Etter vedtak i skolens driftsstyre av 11.10.2011, er 20 % av plassene på Aktivitetsskolen halvdagsplasser. Disse plassene er hovedsakelig forbeholdt de eldste barna. Ved interesse utover dette, settes det opp venteliste.