AKS samarbeider med GT-koret

Gutt og jente illustrasjon

Høsten 2018 samarbeider Aktivitetsskolen med GT-koret.  

GT-koret består av elever fra Godlia og Trasop skole.
Tilbudet er inkludert i AKS for elever i 1.klasse høsten 2018. AKS følger og henter elevene.

1.klasse har korøvelser mandager kl.14.30- 15.00
I perioden 27/8- 24/9 kan elevene være med uten påmelding til GT-koret, men AKS må ha beskjed på mail dersom eleven skal være med.


Mandag 27.8 kan elevene i 2.-4.klasse prøve ut GT- koret fra kl. 15.00- 15.45. Dette er ikke et tilbud inkludert i AKS, men vi vil følge elevene til øvelsen på Godlia skole.


Send påmelding på e-post til: Torill.Thune@ude.oslo.kommune.no