Samarbeid skole-AKS

  • Baseledere deltar på teammøter for planlegging av læringsstøttene aktiviteter og for oppfølging av sosial komp, for å bygge oppunder kompetansemålene.
  • Skole og AKS har felles planleggingsdager.
  • AKS-råd for å sikre elevmedvirkning. Det består av elever på 3. og 4.trinn som i nært samarbeid med AKS-leder og baseledere skal jobbe med elevmedvirkning.
  • AKS-leder deltar på tverrfaglige møter vedr. elever på 1.-4. trinn.
  • AKS tar utgangspunkt i målene på ukeplanen til de ulike trinnene for planlegging av aktiviteter. Læringsmålene for de ulike trinnene står også på AKS sin ukeplan.
  • AKS-leder og baseledere samarbeider tett med lærerne.
  • AKS i samarbeid med skolen arbeider med grunnleggende ferdigheter. Dette ved blant annet å jobbe med lekende læring i tett samarbeid med skolens ledelse og kontaktlærere. Aktiviteter: Mattemoro, Les og skriv, klubb for 3. og 4. trinn, lesestund, samarbeid med biblioteket, yoga, friluftsgruppe, forskerne og allidrett.