Henting

Aktivitetsskolen stenger kl. 17:00. Da er også arbeidstiden over for de ansatte. Alle barn og foreldre skal derfor ha forlatt bygningen innen dette klokkeslett. Vær vennlig å respektere dette. Henting av barn etter stengetid kan føre til oppsigelse av plass, jfr. vedtektene.
Vi minner også om at bilkjøring på skolens område er forbudt i tiden 07:30-17:00. Hjelp oss med å formidle dette til andre som bringer/henter deres barn. La oss slippe påkjørsler av barn.