AKS-råd

Barn ligger på gulvet og tegner.

Som et ledd i dette arbeidet har vi startet opp eget AKS- råd, hvor det har blitt valgt ut fire
elever fra 3. og 4. trinn. Representantene for AKS- rådet skal, i samarbeid med
avdelingsleder og baseledere, tilrettelegge for et variert aktivitetstilbud.

Valget av representanter for AKS- rådet ble gjennomført av 3. og 4. klasseklubben. Fire fine
elever fra 3. og 4. klasse ble valgt etter først å ha holdt hver sin nominasjonstale.
Alle fire vektla at de hadde god kunnskap om PALS, var en god venn og at de ville sørge for at
alle har noe å gjøre på AKS. Det ble utført hemmelig valg, så her fikk demokratiet
gjennomslagskraft.

AKS rådet skal ha møte en gang pr. mnd.
Her skal vi sammen finne gode løsninger for læringsstøttende aktiviteter etter elevenes
ønsker.